Mucha

ta metoda jest bardzo zbliona do wyej wymienionych, z tym e bardzo dokadna i precyzyjniejsza. Wdkarz musi by przy tej technice o wiele bardziej wprawiony, mocniej zaawansowany w charakteryzowan aktywno. Jest tu konieczne praktykowanie i nauka read more

Ryby

Do popularnych rodzajów ryb, które stanowi chtnie wybierane na cel gatunki, warto wspomnie o amurze biaym. Jego cecha charakterystyczna to zbliony wygld ciaa do klenia, a wic postura do wyduona, wrcz wycignita. Ma tpy read more