Mucha

ta metoda jest bardzo zbliżona do wyżej wymienionych, z tym że bardzo dokładna i precyzyjniejsza. Wędkarz musi być przy tej technice o wiele bardziej wprawiony, mocniej zaawansowany w charakteryzowaną aktywność. Jest tu konieczne praktykowanie read more