Mucha

ta metoda jest bardzo zbliona do wyej wymienionych, z tym e bardzo dokadna i precyzyjniejsza. Wdkarz musi by przy tej technice o wiele bardziej wprawiony, mocniej zaawansowany w charakteryzowan aktywno. Jest tu konieczne praktykowanie i nauka read more