Wędkarstwo jest sportem, który teoretycznie stanowi rekreację, ale w gruncie rzeczy jest wymagającą konkretnych umiejętności dziedziną, dlatego też nie ma się co dziwić, że w wielu krajach wymagana jest do jego prowadzenia licencja. Co więcej, w rozmaitych państwach narzuca się łowienie z zastosowaniem wyłącznie sprzętu o danych parametrach. W Polsce to karta wędkarska jest podstawą uprawniającą do tego, żeby móc oddawać się wędkarstwu. Jeżeli posiadasz ten dokument, możesz uprawiać tenże sport na wodach publicznych na terenie naszego kraju. Gdy w grę wchodzi natomiast wędkowanie w obwodach rybackich, wymagane jest posiadanie zezwolenia uprawniającego do realizacji rybactwa na wszelką skalę. To, ile masz lat nie jest przy wędkarstwie znaczące.

Do Polskiego Związku Wędkarskiego czyli PZW możesz trafić nawet wtedy, kiedy masz zaledwie czternaście lat. Dodajmy, że organizacja ta stworzona została w 1950 roku. Jej nadrzędnym celem jest monitorowanie działań wszelkich kół wędkarskich jakie funkcjonują na terenie naszego kraju, które są usytuowane w dużych miejscowościach oraz średnich miastach. W naszym państwie jest cała masa rozlicznych instytucji, jakie związane są z wędkarstwem, ale nie podlegają Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu. Generalnie, zestawiając stopień rozpowszechnienia tejże dyscypliny sportowo-rekreacyjnej z innymi krajami, śmiało można stwierdzić, iż w Polsce wędkarstwo jest naprawdę mocno rozpowszechnione.

Related Posts